Denne side er under udarbejdelse

Indtil et koncept for patientrettet information er klar, kan du finde relevant viden om patienters deltagelse og involvering i kliniske forsøg på nedenstående sider.

Patienter kan have forskellige roller i den kliniske forskning. De kan deltage i kliniske forsøg, og derigennem bidrage til udviklingen af ny medicin og nye behandlinger. Eller de kan involvere sig, hvilket beskriver en mere direkte indflydelse på den kliniske forskning. Her er patienten med til at påvirke, hvordan udviklingen foregår, for eksempel ved at være aktiv i patientforeninger eller interesseorganisationer, eller deltage i offentlige høringer.

 

 

Patientdeltagelse


Bliv forsøgsperson (sundhed.dk)

Her kan du finde forsøg i din region, læse om grundene til at blive forsøgsperson samt om forskellige rammer for forsøg, der involverer mennesker.

 
Ofte stillede spørgsmål (National Videnskabsetisk Komité)

Her findes der svar på nogle af de spørgsmål, du kan have, hvis du er forsøgsperson eller overvejer at blive det.

 

 

 

Patientinvolvering


Om brugerinddragelse

Her kan du læse om inddragelse af patienter og pårørende i Danmark. Både om hvordan de inddrages og hvad inddragelsen kan bruges til. Du kan desuden finde en oversigt over hospitalsprojekter, der omhandler brugerinddragelse i sundhedsvæsenet.

 
EUPATI

NEXT er med i det europæiske samarbejde EUPATI, som arbejder med tiltag, der tilbyder uddannelse i klinisk forskning til patienter samt involvering af patienter i design og planlægning af kliniske forsøg. NEXT er medlem af styregruppen i den danske afdeling af EUPATI.

 

OUH giver patienter medbestemmelse over forskningen

I Odense Universitetshospitals forskningsråd har patienter og pårørende en vigtig plads. De skal være med til at bestemme, hvilken type forskning hospitalet skal lægge vægt på.

 

Danske Patienter

Patienter kan i øvrigt få indflydelse ved at melde sig ind i patientorganisationer. Danske Patienter er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger i Danmark. Her kan du blandt andet læse om, hvordan der arbejdes med inddragelse i dag, og hvordan du selv kan komme til at deltage.