DERMATOLOGISK AFDELING PÅ SJÆLLANDS UNIVERSITETSHOSPITAL, ROSKILDE

Afdeling Dermatologisk Afdeling
Hospital Sjællands Universitetshospital Roskilde
Afdelingens størrelse 37 medarbejdere
NEXT ansvarlig professor Gregor Jemec
Professorer 1
Overlæger 4
Læger 10
Projektsygeplejersker 1
Andet relevant personale 1 sekretær
NEXT kontaktperson Forskningssekretær Stelle Bryld,
scb@regionsjaelland.dk, +45 47 32 26 16
Professor Gregor Jemec,
gbj@regionsjaelland.dk, +45 47 32 26 01
Optageområde Ca. 826.000 personer i optageområdet samt ca. 22.000 konsultationer pr. år
Klinisk forskningsenhed 5 ph.d.ere

4 specialestuderende

1 forskningsassistent (cand.mag.)