ONKOLOGISK AFDELING PÅ RIGSHOSPITALET

Onkologisk afdeling på Rigshospitalet indeholder enheden Ny Medicin til Børn med Kræft, som er den første afdeling i Norden, der foretager fase I- og II-forsøg med ny medicin til kræftramte børn. Enheden er en del af NEXT-samarbejdet. Læs mere om den på Rigshospitalets hjemmeside her.

Den 24. juni 2018 bragte 21 Søndag desuden et indslag om enheden. Det kan ses her.

Afdeling Onkologisk Afdeling, Phase I Unit
Hospital Rigshospitalet
Afdelingens størrelse 26 medarbejdere
NEXT ansvarlig professor Morten Mau-Sørensen, paul.morten.mau-soerensen@regionh.dk
Professorer 1
Overlæger 3
Læger 6
Projektsygeplejersker 9 projektsygeplejersker er tilknyttet, og derudover er der 7 sygeplejersker tilknyttet
Andet relevant personale 2 laboranter

2 sekretærer

NEXT kontaktperson Laurine Harsløf, laurine.bente.schram.harsloef@regionh.dk,  +45 35 45 81 37
Optageområde Hele Danmark – dvs. 5,5 mio. dertil kommer, at for visse protokoller med meget sjældne genetiske mutationer kan modtages patienter fra hele Skandinavien
Klinisk forskningsenhed 6-7 ph.d.-studerende

2 humanbiologer i tilknytning til laboratoriet

Desuden forventes snarest tilknytning af 2 postdocs