HÆMATOLOGISK AFDELING & FASE I-ENHEDEN PÅ RIGSHOSPITALET

Hæmatologisk afdeling på Rigshospitalet indeholder enheden Ny Medicin til Børn med Kræft, som er den første afdeling i Norden, der foretager fase I- og II-forsøg med ny medicin til kræftramte børn. Enheden er en del af NEXT-samarbejdet. Læs mere om den på Rigshospitalets hjemmeside her.

Den 24. juni 2018 bragte 21 Søndag desuden et indslag om enheden. Det kan ses her.

Afdeling Hæmatologisk Afdeling og Fase I-enheden – Hæmatologi
Hospital Rigshospitalet
Afdelingens størrelse 26 medarbejdere
NEXT ansvarlig Overlæge og leder af den kliniske forskningsenhed
Peter Brown, peter.brown@regionh.dk 
Fase I-forsøg Martin Hutchings, martin.hutchings@regionh.dk
Ledende projektsygeplejerske Rikke Duus Müller, rikke.duus.mueller@regionh.dk
Professorer 1
Overlæger 3
Læger 6
Projektsygeplejersker 9 projektsygeplejersker er tilknyttet, og derudover er der 7 sygeplejersker tilknyttet
Andet relevant personale 2 laboranter

2 sekretærer

NEXT kontaktperson Laurine Harsløf, laurine.bente.schram.harsloef@regionh.dk, +45 35 45 81 37
Optageområde Region Hovedstaden, dvs. 1,8 millioner.
Fase I hele landet, dvs. 5,5 millioner.
Klinisk forskningsenhed 6-7 ph.d.-studerende

2 humanbiologer i tilknytning til laboratoriet

Desuden forventes snarest tilknytning af 2 postdocs