DERMATOLOGISK AFDELING PÅ ODENSE UNIVERSITETSHOSPITAL

Afdeling Hudafdeling I og Allergicentret
Hospital Odense Universitetshospital
Afdelingens størrelse 116 medarbejdere
NEXT ansvarlig professor Anette Bygum
Professorer 1 (Hud)

3 (Allergi)

Overlæger 6
Læger 33
Projektsygeplejersker 14
Andet relevant personale 23 sekretærer

2 laboranter

NEXT kontaktperson Klinisk sygeplejespecialist Jeanette M. Hansen
Optageområde 1.210.000 borgere i Region Syddanmark
Klinisk forskningsenhed 2 ph.d.ere (Hud)

2 prægraduatstuderende (Hud)

3 ph.d.ere (Allergi)

1 prægraduatstuderende (Allergi)