NÅR FAGFOLK SAMARBEJDER, GAVNER DET PATIENTERNE

Læs nyheden her.

GENNEMBRUD I BEHANDLINGEN AF HEREDITÆRT ANGIOØDEM

Læs nyheden her.

NY MEDICIN TIL BØRN MED KRÆFT OG NEXT I 21 SØNDAG

Den 24. juni viste 21 Søndag et indslag om enheden Ny Medicin til Børn med Kræft på Rigshospitalet, der som den første afdeling i Norden foretager fase I- og II-forsøg med ny medicin til kræftramte børn. Enheden er en del af NEXT-samarbejdet. Se indslaget her. Læs i øvrigt mere om Ny Medicin til Børn med Kræft […]

CENTERVIRKSOMHEDSMØDE I CENTER FOR HÆMATOLOGI OG CENTER FOR ONKOLOGI

NEXT inviterer til dialogmøde mellem patientorganisa­tioner, de kliniske afdelinger i NEXT Center for hæmatologi og NEXT Center for onkologi samt firmaer aktive indenfor området. Find invitationen her. Tilmelding sker til mfo@nextpartnership.dk senest d. 13. september 2018.

FASE I KLINISKE FORSØG OG IKKE-KOMMERCIELLE KLINISKE FORSØG FRITAGES NU FOR GEBYRER

Der opkræves ikke længere gebyr for fase 1 kliniske forsøg og ikke-kommercielle kliniske forsøg med lægemidler. Det sker som led i vækstplanen for life science og i forbindelse med finansloven 2018. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2018. Se mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside her.

CENTER FOR ONKOLOGI OG HÆMATOLOGI OPDELES I TO CENTRE FOR AT ØGE SPECIALEFOKUS OG FORBEDRE MARKEDSFØRINGEN

Efter opfordring fra de danske hæmatologer er det drøftet, hvordan det nationale samarbejde og markedsføring af de to specialer onkologi og hæmatologi i NEXT kan styrkes. Det er besluttet, at opdele centeret i henholdsvis Center for Onkologi og Center for Hæmatologi. Niels Abildgaard, Professor ved Odense Universitetshospital, bliver Medical Lead for Center for Hæmatologi og […]

NEXT ARRANGEREDE SPÆNDENDE SUNDHEDS- OG FORSKNINGSDEBATTER PÅ FOLKEMØDET

Debat: Er det yndigt at følges ad? Også for hospitaler og lægemiddelvirksomheder? Umiddelbart efter åbning af Folkemødet skød NEXT sundhedsdebatten i gang i Det Fælles Sundhedstelt med diskussioner af fordele, barrierer og begrænsninger, når sundhedsvæsenet og det private samarbejder. Der var bred enighed – Det er yndigt. Men der er også barrierer, der skal tages […]

NYT LANDSDÆKKENDE HOSPITALSNETVÆRK GÅR TIL KAMP MOD DEMENS

NEXT udvider med DEMENS netværk og samtidig indtræder Lundbeck som partner i NEXT Nu går Danmarks største hukommelses- eller demensklinikker sammen om at sikre bedre fremtidige behandlingsmuligheder af patienter med Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Det sker med etableringen af NEXT-Link DEMENTIA netværket under NEXT.   Klinikkerne på Rigshospitalet, Sjællands Universitetshospital i Roskilde, Odense Universitetshospital […]