NYT FRA ONKOLOGISK OG HÆMATOLOGISK PILOTCENTER

Der er pt. 3 aktive Roche fase 1 forsøg i NEXT-regi, et fase I forsøg fra Merck samt et fase 1 interaktionsforsøg med Novartis, som er ved at blive klargjort til indsendelse til myndighederne. Yderligere er der fra Roche et fase 2 forsøg på vej. Forsøget er indsendt til myndighederne og tre NEXT-sites deltager (Herlev, […]

SIDEN SIDST

Nedenfor findes korte resuméer af nylig presseomtale af NEXT: Kronik i Jyllandsposten d. 29.1.2015: Michael Hasenkam, Aarhus Universitet, Kristian Johnsen, Region Hovedstaden og Thomas Kongstad Petersen, LEO Pharma A/S skriver under overskriften: ”Forsøgsperson – gevinst eller risiko?” om forholdene omkring tidlig fase klinisk forskning og forsøgsdeltagere. Er det farligt for danske patienter at deltage i […]

VELKOMMEN TIL NEXT

Velkommen som læser af det første nyhedsbrev fra NEXT – National Experimental Therapy Partnership. I dette nyhedsbrev får du en præsentation af NEXT og NEXT-pilotcentrene. Du kan også læse om vores opslag om etablering af nye nationale kliniske NEXT-centre. NEXT vil fremover løbende sende nyhedsbreve ud. Kender du andre, der kan have interesse i at […]

OM NEXT

NEXT er et nationalt offentligt-privat partnerskab som arbejder for at styrke Danmark som foretrukket land for tidlig klinisk forskning. Partnerskabet blev startet 1. november 2014 som et Inno+ partnerskab, hvor Innovationsfonden investerer 50 mio. kr. i partnerskabet over en femårig periode, og partnerne bidrager med 74 mio. kr. Partnerskabets aktuelle mål er at firedoble det […]

NEXT ONKOLOGISK OG HÆMATOLOGISK PILOTCENTER

NEXT onkologisk og hæmatologisk pilotcenter er forankret fysisk på Rigshospitalet, Onkologisk Klinik, Phase I Unit, og ledes af overlæge Ulrik Lassen. Onkologisk og hæmatologisk pilotcenter består ud over Phase I Unit på Rigshospitalet af Enhed for eksperimentel kræftbehandling på Herlev Hospital, Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital samt Onkologisk […]

NEXT DERMATOLOGISK PILOTCENTER

NEXT dermatologisk pilotcenter er forankret fysisk på Bispebjerg Hospital, Dermatologisk afdeling, og ledes af professor Merete Hædersdal. Dermatologisk pilotcenter består ud over Dermatologisk afdeling på Bispebjerg Hospital af de dermatologiske afdelinger på Gentofte Hospital, Roskilde Sygehus, Odense Universitetshospital samt Aarhus Universitetshospital. Ideen med at organisere de klinisk stærke forskningsmiljøer i et tæt samarbejde i NEXT […]

NEXT BIOINFORMATIK

NEXT bioinformatik etablerer et netværk af landets førende bioinformatikere. Det nationale bioinformatiknetværk fokuserer inden for onkologi og hæmatologi på “precision medicine” ved at generere, validere og implementere fælles standarder for patientklassificeringer baseret på genomanalyser. NEXT bioinformatik ledes af professor i klinisk bioinformatik og statistik Martin Bøgsted og er forankret fysisk på Aalborg Universitet, Klinisk Institut / Aalborg […]

OPSLAG OM ETABLERING AF NYE KLINISKE NEXT-CENTRE

Det blev allerede i den oprindelige ansøgning forudset, at NEXT-konceptet kunne blive relevant i andre kliniske sygdomsområder. Baseret på de positive erfaringer fra NEXT-pilotfasen indkaldes nu forslag til etablering af yderligere nationale kliniske NEXT-centre inden for andre sygdomsområder. Med dette opslag ønsker Styregruppen at få det bedste overblik over mulighederne i det danske, kliniske forskningsmiljø. […]