ARRANGEMENT OM GENOMFORSKNING OG GENETISK RÅDGIVNING VED DSGCP

Den 1. november afholder Dansk Selskab for Good Clinical Practice et møde om genomforskning med titlen “Genom forskning & Genetisk Rådgivning”. Mødet foregår i Store Auditorium på Gentofte Hospital, og det kan anbefales at deltage, hvis man har planer om at udføre genomforskning. Læs mere om mødets indhold og tilmeld dig på DSGCPs hjemmeside her.

STOR OPBAKNING TIL PROJEKTSYGEPLEJERSKEMØDER

Sidst i august afholdt NEXT to møder for landets projektsygeplejersker: Et d. 22. i København og dagen efter, d. 23., i Aarhus. I alt deltog næsten 200 projektsygeplejersker fra hospitaler i hele landet. Formålet med møderne var at bidrage til at øge samarbejdet på tværs af specialer og regioner. Dette blev understøttet af forskellige, spændende […]

NEXT SAMLEDE VIGTIGE BESLUTNINGSTAGERE VED ERS2018 – VERDENS STØRSTE RESPIRATORISKE KONFERENCE

Danmarks dygtigste lungelæger og virksomhedsfolk fik mulighed for at præsentere globale beslutningstagere for de unikke muligheder for klinisk forskning, som NEXT repræsenterer. Repræsentanter fra mange af de mest forskningsaktive virksomheder inden for lungemedicin deltog i et møde med fire af de kliniske forskningsenheder fra Center for Lungemedicin. Der deltog virksomhedsrepræsentanter fra AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Novartis, […]

DIALOGMØDE MED NEXT CENTER FOR HÆMATOLOGI, NEXT CENTER FOR ONKOLOGI, PATIENTFORENINGER OG VIRKSOMHEDER

NEXT holdt et velbesøgt dialogmøde med NEXT Center for Hæmatologi, NEXT Center for Onkologi, patientforeninger og virksomheder torsdag d. 27. september 2018 på Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Dialogmødet gav anledning til nogle gode præsentationer og diskussioner omkring temaer ’Patienter og kliniske forsøg’, ’Personlig Medicin’ og ’Nye samarbejdsformer’ og gav desuden rum til networking på tværs. […]

CRO-NETVÆRKSMØDE, TIRSDAG D. 20. NOVEMBER

NEXT inviterer til CRO-netværksmøde tirsdag d. 20. november 2018 fra 10-12 i COBIS, lokale M10. Emnet denne gang bliver ’Nye samarbejdsformer’, og mødet kommer til at handle om, hvordan vi i fællesskab sikrer, at kliniske forsøg kommer til Danmark. Mere konkret vil fokus være på, hvordan henvisning af patienter til kliniske forsøg mellem hospitaler sikres, […]

LOVGIVNING BREMSER FORSKNING I KLINISK KVALITET

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) klar til at se på en ændring af reglerne i sundhedsloven: »Jeg er opmærksom på, at der blandt forskere og sundhedspersoner, der bedriver forskning, er en oplevelse af, at sundhedsloven på nogle områder er for rigid. Det er ikke hensigten, og derfor vil jeg gerne se på, hvordan vi kan […]

ELLEN TRANE NØRBY: KLARE FORDELE VED NATIONALT EPJ-SYSTEM

»Der vil være en række klare fordele ved at konsolidere til ét EPJ-system i Danmark, som ville kunne imødegå en række af de udfordringer, som i dag opleves med it-systemerne på de danske sygehuse,« skriver sundhedsministeren i et svar til Folketinget. Læs nyheden her.