INFEKTIONSMEDICINSK AFDELING PÅ HVIDOVRE HOSPITAL

Afdeling Infektionsmedicinsk Afdeling
Hospital Hvidovre Hospital
Afdelingens størrelse 110 medarbejdere
NEXT ansvarlig professor Thomas Benfield
Professorer 2
Overlæger 9
Læger 20
Projektsygeplejersker 2
Andet relevant personale 2
NEXT kontaktperson Thomas Benfield, thomas.lars.benfield@regionh.dk,
+45 38 62 23 02
Optageområde 1.786.000 borgere i Region Hovedstaden
Klinisk forskningsenhed 12 ph.d.-studerende

5 postdocs

4 specialestuderende

2 forskningsårsstuderende