DERMATOLOGISK AFDELING PÅ GENTOFTE HOSPITAL

Afdeling Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital
Hospital Herlev og Gentofte Hospital
Afdelingens størrelse 185 medarbejdere
NEXT ansvarlig professor Lone Skov
Professorer 4
Overlæger 18
Læger 50
Projektsygeplejersker 3
Andet relevant personale 25
NEXT kontaktperson Afdelingsledelsessekretær Gitte Richardt,
gitte.richardt@regionh.dk
Optageområde 1.786.000 borgere i Region Hovedstaden (deles med Dermatologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital)
Klinisk forskningsenhed 31 postdocs og ph.d.ere

85 specialestuderende samt evt. andre relevante kompetencer

Site Profile Form

Af nedenstående formular Transcelerate site profile form fremgår væsentlige oplysninger om forskningsenhedens faciliteter:

Download (PDF, 199KB)