FEASIBILITY-PROCESSEN I NEXT

Ønsker man som virksomhed at udføre et klinisk forsøg i en tidlig fase, kontaktes den koordinerende funktion i det relevante NEXT-center. En virksomheds feasibility-forespørgsel distribueres til de kliniske afdelinger i NEXT-centret, og der sendes samlet svar retur til virksomheden inden for en arbejdsuge med en vurdering af forsøgets mulige gennemførsel i Danmark samt en tilbagemelding om, hvilke kliniske afdelinger i NEXT-centeret, som ønsker at deltage i det specifikke kliniske forsøg.

NEXT har udviklet en hemmeligholdelseserklæring (CDA) og en kontrakt (CTA), som er godkendt af alle regioners jurister og virksomhederne LEO Pharma, Novo Nordisk, Novartis og Roche. Hemmeligholdelseserklæringen er en overordnet erklæring, som en gang for alle underskrives af hospitalsledelse og sponser, hvorefter den gælder for alle afdelinger på det pågældende hospital i NEXTs levetid. For nærmere information kontakt Project Director.

NEXT-centeret tilbyder at koordinere kontakten til regionernes jurister for hjælp til godkendelse af hemmeligholdelseserklæringer, kontrakter mv.

Således har NEXT nu effektiviseret opstartsprocessen for kliniske forsøg. Industrien skal kun ét sted hen for at få en vurdering af et givet forsøgs egnethed til at køre i Danmark. Det er herefter let at komme i gang, eftersom NEXT tilbyder færdigforhandlede hemmeligholdelseserklæringer og kontrakter. Via det nationale samarbejde vil flere patienter kunne tilbydes eksperimentel behandling med ny medicin.

Nedenfor kan du læse om centrene i NEXT, og om hvem der er ansvarlig for håndteringen af feasibility henvendelser i de enkelte centre.