CTA

I samarbejde med alle landets regioner og de stiftende virksomhedspartnere har NEXT udviklet en NEXT samarbejdsaftale (Master CTA (Clinical Trial Agreement)). Dokumentet gør det muligt at forkorte tiden fra første kontakt mellem virksomhed og kliniker til forsøgsopstart betragteligt.

NEXT Master CTA’en er fuldt implementeret, og vi forventer, at den vil forkorte den tid, det tager at indgå en CTA, betragteligt. Med Master CTA’en i hånden er de juridiske forhold omkring samarbejdsaftalen forhandlet på plads. Det betyder, at den kan underskrives af sponsor og hospitalsafdeling, så snart budgettet er aftalt.

NEXT CTA’en kan bruges på NEXT afdelinger på følgende hospitalet:
Amager og Hvidovre Hospital, Aalborg Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet samt Sjællands Universitetshospital.

NEXT opfordrer til, at NEXT Master CTA’en benyttes ved indgåelse af så mange fremtidige aftaler om forsøg som muligt, hvor NEXT-afdelinger deltager. Ønsker du som virksomhed at benytte NEXT Master CTA’en, skal du kontakte  Project Director Britta Smedegaard Andersen for at få udleveret den redigerbare tekst (den juridiske del må ikke redigeres).

Nedenfor kan du se NEXT CTA’en.

Process guideline