CENTRE

I NEXT er der både erfaring og ressourcer til at gennemføre kliniske forsøg. Studierne kører i overensstemmelse med gældende national lovgivning, internationale forskningsstandarder og Good Clinical Practice (GCP). Dette sikrer vi ved:

  • Hurtig og effektiv patientrekruttering, hvor patientdatabaser er medvirkende til succes
  • Høj faglighed og forskningsmæssig kvalitet
  • Omkostningseffektivitet
  • Etisk forsvarlig forskningspraksis
  • Kompetenceudvikling inden for NEXT-centrene
  • Optimering af administrative systemer (eksempelvis udvikling af NEXT-hemmeligholdelseserklæring og NEXT-kontrakt)

Det unikke ved NEXT er det nationale samarbejde og en let adgang til landets førende hospitalsafdelinger inden for udvalgte sygdomsområder.

Læs mere om feasibility-processen i NEXT nedenfor.
Nedenfor kan du klikke dig videre og læse mere om de forskellige sygdomsområder og tilknyttede centre.