CDA

I samarbejde med alle landets universiteter, regioner og de stiftende virksomhedspartnere har NEXT udviklet en NEXT Hemmeligholdelseserklæring (Master CDA (Confidential Disclosure Agreement)). Dokumentet gør det muligt at forkorte tiden fra første kontakt mellem virksomhed og kliniker til forsøgsopstart betragteligt.
CDA’erne dækker alle kliniske forsøg foretaget på NEXT-hospitalsafdelinger, når feasibility-processen varetages via NEXT. Følgende hospitaler (i CDA’en defineret som “NEXT institutions”) samt virksomheder er med i samarbejdet om CDA’erne:

Hospitaler:
Amager og Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Regionshospitalet Nordjylland, Rigshospitalet, Sjællands Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital samt Aarhus Universitetshospital.

Virksomheder:
Tidligere version: AntibioTx, AstraZeneca, Eli Lilly, Incyte, Larix, LEO Pharma, Novartis, Novo Nordisk, Roche, Smerud og Statens Serum Institut.
Nyeste version: BMS, Eli Lilly, LEO Pharma, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Roche, Sanofi og SMS Oncology.

Med NEXT Master CDA’en spares tid i forbindelse med opstart af kliniske forsøg, idet CDA’ens bilag 2 blot skal underskrives af den, der modtager informationsmaterialet om et givent forsøg fra en virksomhed. CDA’ens bilag 2 skal altså hverken forbi juridisk afdeling eller underskrives af hospitalsledelsen og kan underskrives på en dag i forbindelse med en feasibility-henvendelse om et kliniske forsøg.
Vi opfordrer stærkt til, at NEXT Master CDA’en benyttes ved indgåelse af alle fremtidige CDA’er med NEXT-hospitalsafdelinger vedrørende feasibilities relateret til NEXT-forsøg. Kontakt Project Director Britta Smedegaard Andersen, hvis jeres virksomhed ønsker en NEXT CDA.

Nedenfor kan du se NEXT CDA’en.
Nedenfor kan du se CDA procesbeskrivelsen.