CDA & CTA

I samarbejde med alle landets regioner og de stiftende virksomhedspartnere har NEXT udviklet en NEXT Hemmeligholdelseserklæring (Master CDA (Confidential Disclosure Agreement)) og en NEXT samarbejdsaftale (Master CTA (Clinical Trial Agreement)). Disse dokumenter gør det muligt at forkorte tiden fra første kontakt mellem virksomhed og kliniker til forsøgsopstart betragteligt.
Vi er i fuld gang med at få NEXT Master CDA’erne underskrevet af hospitalsledelser og virksomheder. CDA’erne dækker alle NEXT (tidlig fase) kliniske forsøg foretaget på NEXT-hospitalsafdelinger. Følgende hospitaler samt virksomheder er med i samarbejdet om CDA’erne:

Hospitaler:
Amager og Hvidovre Hospital, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Herlev og Gentofte Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, Sjællands Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital samt Aarhus Universitetshospital.

Virksomheder:
AntibioTx, AstraZeneca, Eli Lilly, Larix, LEO Pharma, Novartis, Novo Nordisk, Roche og Statens Serum Institut.

Ved brug af NEXT CDA’en skal sponsor i forbindelse med feasibility for et specifikt klinisk forsøg udelukkende indhente en underskrift fra den person på NEXT-afdelingen, som modtager skriftlig information om et klinisk forsøg (en modtagekvittering). De juridiske forhold omkring hemmeligholdelse er på plads.
Vi opfordrer stærkt til, at NEXT Master CDA’en benyttes ved indgåelse af alle fremtidige CDA’er med NEXT-hospitalsafdelinger vedrørende feasibilities relateret til NEXT-forsøg. Kontakt Project Director Britta Smedegaard Andersen, hvis jeres virksomhed ønsker en NEXT CDA eller en NEXT CTA.

Nedenfor kan du se NEXT CDA’en og NEXT CTA’en.