BØRNEONKOLOGISK AFDELING PÅ RIGSHOSPITALET

Afdeling Børneonkologisk Afdeling, Børne- & Ungeklinikken
Hospital Rigshospitalet
NEXT ansvarlig Overlæge og leder af den kliniske forskningsenhed,
Karsten Nysom, karsten.nysom@regionh.dk
Forskningskoordinator Sune Høirup Petersen, sune.hoeirup.petersen.01@regionh.dk
Optageområde Hele landet, dvs. 5,5 millioner.