DERMATOLOGISK AFDELING PÅ BISPEBJERG HOSPITAL

Afdeling Dermato-Venerologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling
Hospital Bispebjerg Hospital
Afdelingens størrelse 180 medarbejdere
NEXT ansvarlig professor Simon Francis Thomsen
Professorer 6
Overlæger 14
Læger 30
Projektsygeplejersker 5
Andet relevant personale 1 forskningslægesekretær

1 cand.pharm

NEXT kontaktperson Projektsygeplejerske Stine Ørts Pedersen
Stine.Oerts.Pedersen@regionh.dk, +45 21 29 93 49
Optageområde 1.786.000 borgere i Region Hovedstaden (deles med Dermatologisk Afdeling på Gentofte Hospital)

116.149 konsultationer i 2015

Klinisk forskningsenhed 18-20 ph.d.-studerende samt et antal postdocs og specialestuderende

Link til forskningsenheden NEXT-Derma på Bispebjerg Hospital.

Site Profile Form

Af nedenstående formular Transcelerate site profile form fremgår væsentlige oplysninger om forskningsenhedens faciliteter:

Download (PDF, 949KB)