BIOINFORMATIK

Centeret fokuserer på “precision medicine” (skræddersyet behandling) inden for onkologi og hæmatologi ved at generere, validere og implementere fælles standarder for patientklassificeringer baseret på genomanalyser og sammenholde disse med biologiske og kliniske data, hvilket sikrer en skræddersyet kræftbehandling

Centeret er internationalt konkurrencedygtigt og en attraktiv samarbejdspartner for virksomheder qua sin tætte tilknytning til klinikken.

Kontakt:

Medical Lead, professor Martin Bøgsted
Bioinformatiklaboratorium, Hæmatologisk Forskningsafsnit, Aalborg Universitetshospital.

E-mail: martin.boegsted@rn.dk

NEXT-sekretær Lise Tordrup Elkjær

E-mail: lit@rn.dk
Telefon: +45 97 66 38 69