BAGGRUND

NEXT – National Experimental Therapy Partnership er et offentligt-privat partnerskab inden for klinisk forskning, bestående af landets regioner, universiteter, tolv lægemiddelproducerende virksomheder og et GTS-institut. Derudover har NEXT et antal associerede partnere. NEXT partnerskabet blev startet 1. november 2014 som et INNO+ partnerskab, hvor Innovationsfonden investerede 50 mio. kr. i partnerskabet over en femårig periode og partnerne bidrog med 114 mio. kr. 1. april 2016 blev NEXT udvidet med en ekstra investering fra Innovationsfonden på 42,4 mio. kr. over en fireårig periode, og parterne bidrog med 162 mio.

NEXT vil gøre Danmark til lægemiddelindustriens foretrukne land til foretagelse af tidlige afprøvninger af nye lægemidler på patienter med særligt fokus på Proof of Concept-forsøg. NEXT arbejder for at optimere alle processer involveret i opstart og gennemførsel af kliniske forsøg, hvor blandt andet optimering af juridiske og myndighedsmæssige processer er højt prioriteret. En høj grad af forudsigelighed i de kliniske forsøg er også en del af NEXT. Forsøgene startes som planlagt, og det aftalte antal patienter rekrutteres.

NEXT tilbyder lægemiddelindustrien og hospitalsforskere en one-stop-shop: Let tilgængelighed til landets stærkeste kliniske forskningsmiljøer inden for eksperimentel forskning i de tidlige faser, national rekruttering af patienter og etablering af patientdatabaser samt optimerede administrative og regulatoriske processer.

NEXT’s aktuelle mål er at firedoble det beløb, som lægemiddeludviklende virksomheder investerer i tidlige kliniske forsøg i Danmark. Dette skal ske inden for fem år, og det forudsætter, at de danske hospitalsafdelinger er internationalt konkurrencedygtige på kvalitet, hastighed, nærhed og præcision. På NEXT-centrene udføres excellent forskning og banebrydende innovation under fællesnævneren precision medicine eller personalized medicine.