HÆMATOLOGISK AFDELING PÅ AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Afdeling Hæmatologisk Afdeling
Hospital Aarhus Universitetshospital
Afdelingens størrelse 231 medarbejdere
NEXT ansvarlig professor Francesco Annibale D’Amore
Professorer 3 samt 1 adjungeret
Overlæger 16
Læger 39
Projektsygeplejersker 8
Andet relevant personale 1 datamanager

1 sekretær

1 bioanalytiker

1 farmakonom

NEXT kontaktperson Francesco Annibale D’Amore, +45 78 46 75 67

Helle Erbs Toldbod, +45 78 46 78 56

Optageområde 1200 nyhenviste patienter pr. år for Region Midtjylland

15.300 cytostatika behandlinger pr. år

25.500 ambulante besøg pr. år

Klinisk forskningsenhed 5 ph.d.ere

5 postdocs

7 lektorer