DERMATOLOGISK AFDELING PÅ AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

Afdeling Dermatologisk Afdeling
Hospital Aarhus Universitetshospital
Afdelingens størrelse 120 medarbejdere
NEXT ansvarlig professor Lars Iversen
Professorer 1
Overlæger 9
Læger 28
Projektsygeplejersker 3
NEXT kontaktperson Lars Iversen, Lars.iversen@clin.au.dk

Mette Marie Larsen, mettelar@rm.dk

Optageområde 1.292.000 borgere i Region Midtjylland

37.000 antal konsultationer pr. år for Region Midt

Klinisk forskningsenhed 3 ph.d.ere
2 postdocs
1 lektor (cand. scient, ph.d.)
2 miljøteknikere
1 emeritus
Site Profile Form

Af nedenstående formular Transcelerate site profile form fremgår væsentlige oplysninger om forskningsenhedens faciliteter:

Download (PDF, 947KB)