HÆMATOLOGISK AFDELING PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

Afdeling Hæmatologisk Afdeling, Klinisk Kræftforskningscenter
Hospital Aalborg Universitetshospital
Afdelingens størrelse 115 medarbejdere
NEXT ansvarlig Overlæge og leder af den kliniske forskningsenhed
Henrik Gregersen, henrik.gregersen@rn.dk
Ledende projektsygeplejerske Ulla Kjær, u.kjaer@rn.dk
Professorer 3 (inkl. den NEXT-ansvarlige professor)
Overlæger 10
Læger 27 (inkl. overlæger og professor)
Projektsygeplejersker 7
Andet relevant personale (forskning) 3 forsknings-/projektsekretærer

4 forskningsbioanalytikere

NEXT kontaktperson Henrik Gregersen, henrik.gregersen@rn.dk

Lise Tordrup Elkjær, lit@rn.dk, +45 97 66 38 69

Optageområde Region Nordjylland, dvs. 0,6 millioner.
Øvrige i Hæmatologisk Forskningsafsnit:

· Klinisk forskningsenhed

· Klinisk Implementeringsenhed

· Biobank

· Forskningslaboratorium

· Biostatstik og Bioinformatikenhed

3 postdocs

4 ph.d.-studerende

1 bioinformatiker

½ statistiker-økonom

4 specialestuderende

1 forskningsårsstuderende

1 forskningsassistent