BIOINFORMATIK AFDELING PÅ AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

Afdeling Bioinformatiklaboratorium, Hæmatologisk Forskningsafsnit
Hospital Aalborg Universitetshospital
Afdelingens størrelse 115 medarbejdere
NEXT ansvarlig professor Martin Bøgsted, martin.boegsted@rn.dk
Professorer 3 professorer inkl. den NEXT ansvarlige professor
Overlæger 10
Læger 27 læger inkl. overlæger og professorer
Projektsygeplejersker 7
Andet relevant personale (forskning) 3 forsknings-/projektsekretærer

4 forskningsbioanalytikere

NEXT kontaktperson Martin Bøgsted, martin.boegsted@rn.dk

Lise Tordrup Elkjær, lit@rn.dk, 97 66 38 69

Optageområde 580.272 personer i Region Nordjylland

16.477 konsultationer (ambulante besøg) i 2015

Øvrige i Hæmatologisk Forskningsafsnit:

·        Klinisk forskningsenhed

·        Klinisk Implementeringsenhed

·        Biobank

·        Forskningslaboratorium

·        Biostatstik og Bioinformatikenhed

3 postdocs

4 ph.d.-studerende

1 bioinformatiker

½ statistiker-økonom

4 specialestuderende

1 forskningsårsstuderende

1 forskningsassistent